logo_kerk_klein

’t is een bijzonder kind en dat is ie

Wie de boeken van Dik Trom heeft gelezen, weet dat het levensverhaal van deze jongeman begint bij zijn geboorte en eindigt met de belevenissen van zijn zoon, die voortgekomen is uit het huwelijk met zijn vrouw Anneke.
In de theaterproductie werden belevenissen die Dik Trom zo na zijn achttiende jaar beleeft, soms komisch en soms ietwat verdrietig, op de planken gebracht. Zijn vader en moeder, vrienden en vriendinnen, zijn aartsvijand Bruin Boon, de beruchte veldwachter Flipsen, en nog vele andere personages die in de Dik Trom boeken van
C. Joh. Kievit zijn aan te treffen, spelen daarbij een belangrijke rol.
Ook al deze dorpsgenoten van Dik Trom werden door Rossumse acteurs en actrices via dialogen, veel zang en dans vertolkt.

Opvoeringen

  • 13, 14 en 15 juni 2003 in de tijdelijk tot theater omgebouwde St.Plechelmuskerk te Rossum
  • 11, 12 en 13 september 2003 in Stadstheater “De Bond” te Oldenzaal