logo_kerk_kleinTer gelegenheid van de 60-jarige bevrijding presenteerde de Stichting Rossum Buitengewoon de theaterproductie “En dat alles omdat ze Joden zijn”. Deze zinsnede is afkomstig uit “Het dagboek van Anne Frank” en is geschreven op 19 november 1942.

De voorstellingen vonden plaats rondom 5 mei 2005 in Het Stadstheater “De Bond” te Oldenzaal.